Love og regler

Love og regler

Nye regler for registrering til veterankørsel Nedenstående er udsendt fra "Nyheder fra Færdselsstyrelsens nyhedsliste" den 2. december 2005:Hidtil har kun veteranbiler, der er registreret før 1. januar 1960, kunnet registreres til veterankørsel. Biler, der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan nu registreres til veterankørsel, hvis de er registreret første gang for mere end 35 år siden, og kun benyttes lejlighedsvis. Den begrænsede anvendelse medfører, at biler, der er registreret til veterankørsel, indkaldes til periodisk syn hvert 8. år.

Begrænsning i anvendelse
En bil, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og den må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Hvornår skal bilen så til periodisk syn?
Bil, der er registreret til veterankørsel, skal til periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter hvert 8. år. Der går således ikke automatisk 8 år fra registrering til veterankørsel og til næste periodiske syn. Et par eksempler 1. Bilen er registreret første gang i 1970, og registreres til veterankørsel nu (35 år efter første registrering): - Bilen skal så til periodisk syn i 2010 (1970 + 40), og derefter hvert 8. år. 2. Bilen er registreret første gang i 1967, og registreres til veterankørsel nu (38 år efter første registrering): - Bilen skal så til periodisk syn i 2007 (1967 + 40), og derefter hvert 8. år.

Gå på motorkontoret
Registrering til veterankørsel forudsætter anmeldelse herom til et motorkontor.

Hvornår træder det i kraft?
Reglerne træder i kraft den 5. december 2005. Veterankørsel med løse prøveskilte Reglerne om veterankørsel med løse prøveskilte har hidtil også kun værende gældende for køretøjer, der er registreret første gang før den 1. januar 1960. Den løbende 35 års grænse kommer ligeledes til at gælde her. Ændringen medfører, at et køretøj, selvom det ikke opfylder kravene til indretning og udstyr mv., kan godkendes, hvis det opfylder alle følgende betingelser:

Køretøjet er registreret første gang for mere end 35 år siden. Køretøjet må kun anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet må kun anvendes med løse prøveskilte. Køretøjets godkendelse må anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankøretøj.

Der kan blive fastsat vilkår
Ved synsvirksomhedens godkendelse af køretøjet til lejlighedsvis kørsel med prøveskilte, af teknisk-historiske grunde, kan synsvirksomheden fastsætte yderligere vilkår. Køretøjet må kun anvendes i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Hvem godkender køretøjet?
Køretøjet skal godkendes ved syn, men godkendelsen skal ikke anmeldes på motorkontoret. Synsrapporten skal medbringes under kørslen.

Hvornår træder det i kraft?
Reglerne træder i kraft den 10. december 2005. Reglerne kan findes på www.retsinfo.dk: Bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv., og ændring af bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer, som offentliggøres den 9. december 2005.