Historie

Hvem er Dansk Ford A Klub? Dansk Ford A Klub (DFAK) blev stiftet i 1965 under navnet Københavns Ford A Klub med det formål at samle mennesker med interesse for at restaurere og køre i Ford A. Klubben tæller i dag omkring 450 medlemmer i hele Danmark. Det er ikke nødvendigt at eje en Ford A for at være medlem af klubben.

1965 var en anden epoke end i dag. På vejene sås Ford A’en stadig i daglig brug, de var jo trods alt ”kun” 35 år gamle. De fleste havde stået stille under verdenskrigen og kom snart herefter i brug igen. Dels fordi mængden af nye biler var begrænset og dels fordi det i flere år efter krigen ikke var muligt bare at anskaffe en ny bil.

Midt i 60’erne blev der oprettet flere Ford A klubber rundt om i Danmark. Mange havde udover at samle ejerne til formål at organisere opkøb af reservedele, som var ved at være et problem. I dag er der kun 2 af disse klubber tilbage nemlig Dansk Ford A klub og Vamdrup Ford A klub, der er stiftet i 1958.Ud over at være Danmarks ældste Ford A klub, er det også landets næstældste veteranbilklub. En del af de andre klubber er i dag egnsorienterede veteranbilklubber for alle mærker.

Reservedelssituationen var også en af grundene til, at man stiftede Københavns Ford A Klub, en anden var for at skabe et samlingssted for Ford A ejere. De var nemlig ikke rigtigt velsete i Veteranbilklubben, hvor man anså bilerne for uinteressante brugsbiler og ikke som rigtige veteranbiler. Heldigvis har det ændret sig. Man har taget ved lære af fortidens fejl, i dag anses ethvert køretøj over 25 år som veteranbil i Danmark (lige som i resten af Norden). Allerede få år efter starten oprettede man en egentlig reservedelsformidling, hvor klubben opkøbte lagre af hengemte reservedele. Man fik dem også ofteforæret. Udbuddet var bestemt af, hvad man fik fat i, og det var langt fra alt, hvad man skulle bruge, der kunne fremskaffes.

Derfor begyndte man allerede omkring 1968 at importere reservedele fra USA. Her var Ford A’en også populær ikke længere som brugsbil men som veteranbil. Flere af de ældste reservedelsleverandører i USA har således haft den Danske Ford A Klub i kundekartoteket i mere end 30 år.

Efterhånden som årene er gået, har reservedelsformidlingen udviklet sig til en egentlig medlemsbutik. Den lagerfører i dag mere end 1.500 varenumre og er styret af IT. Nu som før drives den udelukkende på frivillig og ulønnet basis, dette er en helt unik ting for Dansk Ford A Klub. Al anden reservedelsformidling til Ford A i Europa foregår på kommerciel basis.

Dansk Ford A Klub er naturligvis ikke kun reservedele. Køreture og andre sociale arrangementer er en stor del af klublivet. Allerede 14 dage efter stiftelsen blev den første tur i klubregi kørt. Turer med Ford`en er i Danmark som i de øvrige Nordiske lande en væsentlig del af klublivet. Turene er meget forskellige formelle og uformelle nationale så vel som internationale. I løbet af sæsonen, som løber fra april til oktober, er der mange muligheder for at komme ud at køre. Mange medlemmer har også gennem klubben fundet sammen i grupper, som tager på ferie i Ford`en rundt i hele Europa.

Flere gange har klubben stået som ”eksportør” af Ford A’er, idet man har fyldt en jernbanevogn med biler, som er blevet sendt ned i Europa. Her har medlemmerne så hentet bilerne og holdt Ford A ferien, uden at skulle bruge feriedage til transportkørsel. Andre tager udfordringen op og lader rejsen til feriemål indgå i oplevelsen.

Dansk Ford A Klub har på mange måder været en af de aktive veteranbilklubber. Klubben var først med at holde Swap Meet i Danmark, (Swap Meet ® er et registreret navn af Dansk Ford A Klub) den var en af initiativtagerne til at oprette et fælles organ for veterankøretøjsklubberne i Danmark – motorhistorisk samråd – de første år som en uformel organisation, og derefter som formel ditto.

Den første og tredje tirsdag i hver måned har en speciel betydning i Dansk Ford A Klub. I mere end 20 år har disse dage været rammen om de faste klubaftener. Først i lokaler som blev velvilligt stillet til rådighed af et medlem på dennes virksomhed. I 1991 tog man springet og købte eget klubhus i Glostrup vest for København. Her er der skabt rammer om klublivet og lokaler til reservedelslager og til administration. I tilknytning til klubhuset er der i garagen opsat en bremseprøvestand, hvor medlemmerne kan komme og få tjekket bremser. Et mindre værksted er der også.

Klubhuset danner desuden rammen om klubbens vinteraktiviteter, filmaftener, teknikaftener, fester og julekomsammen.

Selvfølgelig udgiver Dansk Ford A Klub et klubblad, nemlig Ford A Nyt som udkommer 4-6 gange årligt. Kendere vil vide at klubben ejer 2 Ford AA brandbiler fra henholdsvis 1929 og 1931. De er anskaffet i klubbens tidlige år og har siden gjort tjeneste som maskotter for klubben. De gjorde tjeneste henholdsvis i Tårnby på Amager også med Københavns Lufthavn som domæne og i Sønderborg i Sønderjylland.

I foråret 1999 skete der noget radikalt i Københavns Ford A Klub. Generalforsamlingen vedtog nemlig et forslag om at bringe klubbens navn i overensstemmelse med virkeligheden, nemlig til Dansk Ford A Klub. En beslutning som af nostalgiske og for enkelte følelsesmæssige årsager har været længe undervejs. At beslutningen har været rigtig, vidner en betydelig medlemsfremgang især fra Vestdanmark om. Det må formodes, efterhånden som medlemmerne ude i landet finder sammen, at der vil blomstre lokale grupper op. En udvikling som vi glæder os til at følge, de første spæde skridt er taget både i Nordjylland og på Lolland Falster.

Dansk Ford A Klub er en aktiv deltager i indførelsen af ”den globale landsby”. Via internettet er verden jo blevet mindre, klubben har en stor aktiv og meget velbesøgt website, prøv selv at slå op på adressen www.fordaklub.dk , desuden er vi aktive på de sociale medier Facebook og Twitter.

Siderne har også været aktivt brugt i markedsføringen af dette års grænsetræf.

Grænsetræf er samlingspunktet i det nordiske samarbejde,  grænsetræffet afholdes i 2022 i Danmark ved Ringsted på Sørup Herregård d. 17-19 Juni

Historie skrevet af Henrik Thostrup og tilrettet af Michael  Reher Thorvaldsen